CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT .

Liên hệ tư vấn: 0943049199

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT .

  CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT .

  Về Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

  + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ

  Về Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

  + Các giấy tờ quy định được viện dẫn phía trên;

  + Biên bản xác minh thực địa;

  + Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPđã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

  + Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPđối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;

  + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

  + Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Trên đây là hồ sơ, trình tự thủ tục để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở. Bạn cần lưu ý các thủ tục trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ :
   

  BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

  Địa chỉ: 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

  Email: nguyenminhquang93bd@gmail.com

  Hotline: 0816 350 639

  Website: xaydungdandung.net 

                 duandongbinhduong.net

  2020 Copyright © Abc Company . All rights reserved. Design by nina.vn
  Đang online: 3| Tuần: 151| Tổng truy cập: 38903
  icon_zalod
  images